Käyttöehdot

Käyttöehdot

Vuokra-apulaisen toiminta on aina henkilöstövuokrausta, ellei toisin kirjallisesti ole sovittu. Käytänössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas toimii työnjohtajana ja valvojana. Asiakas vastaa myös työntekijöiden työturvallisuudesta ja sen noudattamisesta/valvomisesta.

Jokaiseen tilaukseen sovelletaan minimilaskutus, joka on aina (4) tuntia/työntekijä päivässä. Toteutuneet työtunnit pyöristetään aina seuraavaan lähimpään 15 minuuttiin (0,25h). Työtunnit laskutetaan jokaisen työntekijän kohdalla työnteon aloitusajankohdan ja työnteon lopettamisajankohdan välisestä ajasta. Työntekijän ruokataukoa ei näin ollen vähennetä laskutuksesta ensimmäisen kahden viikon (yht. 80 työtuntia) aikana, vaikka työntekijä pitäisikin ruokatauon. Kahden viikon (yli 80 työtuntia) jälkeen, mikäli

sama työtehtävä jatkuu, vähennetään ruokatauot 30 minuuttia (0,5h) laskutuksesta yli kuuden ja puolen tunnin pituisista työpäivistä.

Vuokra-apulainen toimittaa oletuksena kaikki työturvallisuuden kannalta tarpeelliset varusteet ja ne sisältyvät työntekijöidemme tuntihintoihin: Huomioliivi, turvakengät tai turvasaappaat, kypärä, kuulosuojaimet, tehtävän edellyttämät työkäsineet, suojalasit sekä hengityssuojaimet.

Asiakas voi palkata Vuokra-apulaisen työntekijän omaksi työntekijäksi (työntekijän suostumuksella) milloin vain yhteistyön aikana. Siirtohinta on kiinteä työntekijästä riippumatta, 2500€+ALV. Ilmoitus halukkuudesta työntekijän palkkaamiseen tulee esittää Vuokra-apulaisen edustajalle ennen työtarjouksen antamista. Tämän ehdon rikkomisesta Vuokra-apulainen on oikeutettu sopimussanktioon, joka on 10000€+ALV. Välttääkseen siirtonmaksun sekä sanktion, sovelletaan 12kk karenssiaikaa, tarkoittaen että sen jälkeen, kun asiakas on työllistänyt edellisen kerran tiettyä Vuokra-apulaisen työntekijää, on asiakas oikeuettu palkkaamaan työntekijän itse ilman veloitusta tai sanktiota, kun 12kk karenssiaika on päättynyt viimeisestä käyttöpäivästä alkaen.

Työt laskutetaan keikan valmistuttua, kuitenkin aina viimeistään seuraavan kalenterikuukauden aikana. Lasku maksuaika on 14 päivää netto. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva ALV, joka näiden käyttöehtojen lähettämishetkellä on 24%